Документа

Документа са упутствима и обрасцима:

  1. Начин подношења кривичне пријаве – преузмите образац 
  2. Захтев за приступ инфомацији од јавног значаја – преузмите образац 

Правни институти – објашњења

 

  1. Одлагање кривичног гоњења – принцип опортунитета – објашњење  
  2. Споразум о признању кривичног дела – објашњење