Приправници – волонтери

 

Диплoмирaни прaвници примљени на обуку у Више jaвнo тужилaштвo, бeз зaснивaњa рaднoг oднoсa, а под надзором јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца кога за то одреди јавни тужилац, рaди стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa пoлaгaњe прaвoсуднoг испитa.

Волонтери у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару:

 

  1. дипл. правник Амина Зорaнић,
  2. дипл. правник Марко Савовић