Трајно одузета имовина вредности око 900.000 еура

Више јавно тужилаштво у Новом Пазару је закључило споразум о признању кривичних дела са Старчанин Мухамедом из Новог Пазара због крив.дела Неовлашћено организовање игара на срећу из чл.352.ст.1. Кривичног законика и крив. дела Прање новца из чл.231.ст.2 у вези ст.1.Кривичног законика, којим споразумом је истом изречена казна затвора у трајању од 1 (једне) године и новчана казна у укупном износу од 400.000,оо динара.

Споразумом је Старчанин Мухамеду трајно одузета имовина и то: Стан површине 73,61м2 у Новом Пазару, Стан површине 37,35 м2 у Новом Пазару, ПМВ марке „Mercedes S 350 CDI Bluetec 4 Matic 2016.годиште, новац у износу 797.140,оо динара, 1.375,оо еура, 289 покер апарата, 9 рулета, 23 кућишта за деск-топ рачунаре, 88 телевизора, 19 монитора и 20 штампача, чија процењена укупна вредност износи око 800.000-900.000 еура.

Такође, закључени су споразуми и са Ј.И. С.М., оба из Новог Пазара због крив.дела Неовлашћено организовање игара на срећу у помагању из чл.352.ст.1 у вези чл.35 Кривичног законика па је истима изречена условна осуда тако што им је утврђена казна затвора у трајању од по 6 месеци а која се неће извршити уколико у року од 1 године не изврше ново кривично дело.

 

ПОРТПАРОЛ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
Аднан Баћићанин